Team

Ontmoet het schoolteam. Wenst u één van hen te contacteren dan kan dat steeds via het email adres onder de foto.

Directie

Anne-Mie Coopman

Kleuterschool

Mieke Van Huffelen

Chelsea Bal

de berengrot (interim)

Klaar Leens

het vogelnestje

Daniëlla Dirven

het vogelnestje & zorgjuf

Ann Dom

de bijenkorf

Ilse Keppens

de vlindertuin

Christa De Smedt

kinderverzorging

Katleen Van Asbroeck

Kirsten De Cauwer

de vuurtoren & zorgjuf

Marina De Moor

Nelly Van Verre

Katrin Vleeschouwers

Charlotte De Reu

Katrien Claes

zorgcoördinator

Lagere school

Mieke Smolders

Tine Rypens

Thekla Meskens

Ann Leonard

Christel Van der Borght

Kelly Stevens

Chantal Dubbelman

Geert De Neef

Katrin De Clerck

Kirsten Proost

Liezel Van der Kuylen

Anja Vandewalle

Inge Kerremans

zorgcoördinator

Michelle Claes

L3A & zorgleerkracht

Liesbeth Vleeschouwers

Gerda Van Dijck

Lichamelijke Opvoeding

Hilde Van Praet

Arne Ivens

LO kleuters & lager

Valérie Heeren

LO kleuters & lager

Omkaderend personeel

Michael Mans

Bart Goossens

Maria De Borger

Bell De Gres

Steven Heeman

Preventieadviseur

Tibora Matheysen

middagtoezicht/onderhoud

Sonja Moens

middagtoezicht/onderhoud

Sandra Ejumudo

middagtoezicht

Marina Talboom

middagtoezicht