Info school

Schooluren

Voormiddag: 8.30u tot 12.05u
Namiddag: 13.30u tot 15.30u

Openingsuren poort O.L.V.-Straat:

Ochtend: 8.15u tot 8.40 u
Middag: 11.55u tot 12.15u (woensdag tot 12.30u) en 13.15u tot 13.40u
Avond: 15.25u tot 16.00u.

Schoolreglement

Het kleuter-ABC

Verslag doorlichting 2016-2017

In januari 2017 kreeg onze school het bezoek van de onderwijsinspectie. Het verslag van deze doorlichting vinden jullie hier.

 

Ouderraad

OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2016-2017

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
Indien er mensen zijn die graag lid willen worden van de ouderraad, neem gerust contact op met de school. Alle ouders zijn van harte welkom!

Voorzitter:
Filip Cuypers, papa van Jacob en Hannah

Secretaris:
Nadia Oubakki, mama van Youssef

Leden:
Gino Buelens, papa van Gitte
Peter Kempeneers, papa van  Yenaika en pluspapa van Yelena
Clémence Ndayikemgurutse, mama van Gloria en Guy
Soumia Lahmini, mama van Amir en Lina
Olivia Hellemans, mama van Amy
Marijke Goossens, mama van Seyni en Aissa
Hamissa Uwimana, mama van Stacey
Nadia El Hajouti, mama van Marwa en Yousra
Mohamed El Hajouti, papa van Khadija en Hajar

Schoolraad

SCHOOLRAAD 2017-2021

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Voorzitter:
Katrien Claes – personeel

Secretaris:
Inge Kerremans – personeel

Leden:
Lucien Van Zwynsvoorde – algemeen directeur
Anne-Mie Coopman – directeur
Marijke Goossens – ouders
Soumia Lahmini – ouders
Mohammed El Hajouti – ouders
Daniëlla Dirven – personeel
Els Knoops – lokale gemeenschap
Erwin Van Hoeck – lokale gemeenschap