Inschrijvingen

Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

De aanmeldingsperiode voor schooljaar 2023-2024 is afgerond.

Vanaf 23 MEI 2023 kan je enkel inschrijven voor de geboortejaren of leerjaren waar nog vrije plaatsen zijn.

Maak een afspraak via 03/880 27 40 of 0486/14 00 70 of directie@dekade.be.

Wat breng je mee voor de inschrijving?

  • De ISI+-kaart of het kids-ID van je kind.
  • Het rijksregisternummer van de ouders.
  • Eventueel de gegevens van de vorige school: naam, rapport, verslagen,…

Alle inschrijvingen vinden plaats op het secretariaat van de basisschool.

Vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024

kinderen van het geboortejaar 2021: 13 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2020: 3 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2019: 0 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2018: 0 vrije plaatsen
1ste leerjaar: 0 vrije plaatsen
2de leerjaar: 0 vrije plaatsen
3de leerjaar: 1 vrije plaats
4de leerjaar: 3 vrije plaatsen
5de leerjaar: 0 vrije plaats
6de leerjaar: 2 vrije plaatsen

inschrijven afbeelding

Inlichtingen? Contacteer ons via 03/880.27.40, op het nummer 0486/14.00.70 of directie@dekade.be .

inschrijving2

Maximumcapaciteit

We hanteren een maximumcapaciteit van 46 kleuters per geboortejaar en 46 leerlingen per leerjaar in de lagere school.

Als u de intentie hebt om uw kind van school te veranderen na de zomervakantie, gelieve dit dan ten laatste op het einde van het schooljaar te vertellen.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

· Een kleuter moet in het laatste kleuterjaar minstens 290 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterschool om de overstap naar het 1ste leerjaar te mogen maken.

· Voor kinderen die niet aan de voorwaarden voldoen zal de klassenraad een advies formuleren op basis van het taalbeheersingsniveau en de ontwikkeling van het kind. Als een kind het Nederlands onvoldoende beheerst om in het gewoon lager onderwijs te kunnen starten kan de klassenraad een negatief advies geven en kan het kind niet starten in het 1ste leerjaar. De volledige informatie omtrent deze procedure vindt u terug in ons schoolreglement.

· Om het recht op inschrijving te waarborgen is de ondertekening van het inschrijvingsregister verplicht in alle scholen.

· Ouders die hun kind in onze school inschrijven verklaren uitdrukkelijk dat zij akkoord gaan met het opvoedingsproject en het schoolreglement. Het opvoedingsproject vertrekt vanuit een christelijk perspectief met respect voor ieders overtuiging. De ouders verlenen hun medewerking en wederzijds respect bij de uitvoering van dit project.

· Voor elke nieuwe inschrijving wensen wij een gesprek met de vader en / of de moeder of de persoon die in hun plaats kan treden.