Inschrijvingen

Inschrijving van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2018 – 2019

Kinderen geboren in 2017 met een broer of zus op onze school kunnen inschrijven met voorrang vanaf 1 september 2018 tot en met 28 februari 2019.

Vrije plaatsen op onze school

kinderen van het geboortejaar 2017: 48 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2016: 15 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2015: 7 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2014: 0 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2013: 1 vrije plaats
kinderen van het geboortejaar 2012: 0 vrije plaatsen

Gelieve een afspraak te maken met de directie voor de inschrijving van uw kind.

Inlichtingen? Contacteer ons via 03/880.27.40 of anne-mie.coopman@dekade.be .

Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of identiteitskaart van uw kind mee.
Alle inschrijvingen vinden plaats op het secretariaat van de basisschool, ingang Bassinstraat 15.

inschrijving
inschrijving2

Wijziging decreet

Het decreet inschrijvingsrecht is gewijzigd vanaf het schooljaar 2013-2014.

Onze capaciteiten blijven ongewijzigd op 50 kleuters per geboortejaar en in het lager onderwijs 50 leerlingen per leerjaar. Tijdens de voorrangsperiode van de dubbele contingentering in maart hanteren wij de norm van maximum 55% indicatorleerlingen en 45% niet-indicatorleerlingen.

Ouders die reeds kinderen op school hebben, bevestigen jaarlijks tijdens het laatste oudercontact de inschrijving van hun kind om ons toe te laten de klassenverdeling voor het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Wat bedoelen we hiermee? Als u de intentie hebt om uw kind van school te veranderen na de zomervakantie, gelieve dit dan ten laatste op het einde van het schooljaar te vertellen.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

· Vanaf 1 september 2010  moeten ouders met een nieuwe toelatingsvoorwaarde voor de overgang naar het eerste leerjaar lager onderwijs rekening houden: hun kind moet de derde kleuterklas in een Nederlandstalige basisschool gevolgd hebben en daar minstens 250 halve dagen aanwezig geweest zijn.

· Voor kinderen die niet aan de voorwaarden voldoen moet de klassenraad een beslissing nemen. De volledige informatie omtrent deze procedure vindt u terug in onze infobundel onderwijsregelgeving.
Om het recht op inschrijving te waarborgen is de ondertekening van het inschrijvingsregister verplicht in alle scholen.

· Ouders die hun kind in onze school inschrijven verklaren uitdrukkelijk dat zij akkoord gaan met het opvoedingsproject en het schoolreglement. Het opvoedingsproject vertrekt vanuit een christelijk perspectief met respect voor ieders overtuiging. De ouders verlenen hun medewerking en wederzijds respect bij de uitvoering van dit project.

· Voor elke nieuwe inschrijving wensen wij een gesprek met de vader en / of de moeder of de persoon die in hun plaats kan treden.