Inschrijvingen

Vrije plaatsen voor schooljaar 2024-2025

De vrije inschrijvingen starten op donderdag 23 mei. 

kinderen van het geboortejaar 2022: 9
kinderen van het geboortejaar 2021: 4
kinderen van het geboortejaar 2020: 0
kinderen van het geboortejaar 2019:
1ste leerjaar: 0
2de leerjaar: 0
3de leerjaar:
4de leerjaar: 1
5de leerjaar: 0
6de leerjaar: 9

inschrijven afbeelding

Aanmelden en inschrijven voor schooljaar 2024-2025

Kinderen geboren in 2022 die reeds een broer of zus op onze school hebben, kan je inschrijven tijdens de voorrangsperiode vanaf      1 september 2023 tot en met 17 februari 2024. Maak hiervoor een afspraak met de directie. Na deze periode zal je eerst online moeten aanmelden.

Nieuwe kleuters en leerlingen kunnen aangemeld worden via een digitaal aanmeldformulier vanaf dinsdag 27 FEBRUARI 2024 om 09.00u tot en met dinsdag 19 MAART 2024 om 17.00u.

 

 

 

Online aanmelden kan hier.

Kan je zelf niet online aanmelden? Ga dan naar  één van de aanmeldmomenten in het gemeentehuis:

woensdag 28 februari van 13.00u tot 16.00u
dinsdag 5 maart van 16.00u tot 19.00u
donderdag 14 maart van 9.00u tot 12.00u

Alle aangemelde leerlingen worden geordend per school en per jaar.
Er wordt rekening gehouden met volgende criteria:

  1. de gekozen school.
  2. de afstand tussen de school en het domicilieadres.

OPGELET! Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven!

Ten laatste vrijdag 19 APRIL 2024 kom je via mail en/of brief te weten of je kan inschrijven in de school die je hebt gekozen.

 

Inschrijven kan vanaf maandag 22 APRIL 2024 tot en met maandag 13 MEI 2024.

 

 

Je kan je kind dan inschrijven in de school die je toegewezen kreeg. Maak hiervoor een afspraak met de school.

Wat breng je mee voor de inschrijving?

  • De ISI+-kaart of het kids-ID van je kind.
  • De rijksregisternummers van de ouders.
  • Eventueel de gegevens van de vorige school: naam, rapport, verslagen,…

Heeft je kind geen plaats in de gekozen school dan kan je vanaf 23 MEI 2024 inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.

Meer info vind je hier:

Inlichtingen? Contacteer ons via 03/880.27.40, op het nummer 0486/14.00.70 of directie@dekade.be .

Alle inschrijvingen vinden plaats op het secretariaat van de basisschool.

Wat breng je mee?
– De ISI+-kaart of het kids-ID van je kind.
– Het rijksregisternummer van de ouders.
– Eventueel gegevens van de vorige school: naam, adres, rapport, verslagen,…

inschrijving2

Maximumcapaciteit

We hanteren een maximumcapaciteit van 46 kleuters per geboortejaar en 46 leerlingen per leerjaar in de lagere school.

Als u de intentie hebt om uw kind van school te veranderen na de zomervakantie, gelieve dit dan ten laatste op het einde van het schooljaar te vertellen.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

· Een kleuter moet in het laatste kleuterjaar minstens 290 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterschool om de overstap naar het 1ste leerjaar te mogen maken.

· Voor kinderen die niet aan de voorwaarden voldoen zal de klassenraad een advies formuleren op basis van het taalbeheersingsniveau en de ontwikkeling van het kind. Als een kind het Nederlands onvoldoende beheerst om in het gewoon lager onderwijs te kunnen starten kan de klassenraad een negatief advies geven en kan het kind niet starten in het 1ste leerjaar. De volledige informatie omtrent deze procedure vindt u terug in ons schoolreglement.

· Om het recht op inschrijving te waarborgen is de ondertekening van het inschrijvingsregister verplicht in alle scholen.

· Ouders die hun kind in onze school inschrijven verklaren uitdrukkelijk dat zij akkoord gaan met het opvoedingsproject en het schoolreglement. Het opvoedingsproject vertrekt vanuit een christelijk perspectief met respect voor ieders overtuiging. De ouders verlenen hun medewerking en wederzijds respect bij de uitvoering van dit project.

· Voor elke nieuwe inschrijving wensen wij een gesprek met de vader en / of de moeder of de persoon die in hun plaats kan treden.