Inschrijvingen

Inschrijving van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2020-2021


Vrije plaatsen op onze school

kinderen van het geboortejaar 2019: 35 vrije plaatsen

kinderen van het geboortejaar 2018: 0 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2017: 0 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2016: 4 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2015: 0 vrije plaatsen

1ste leerjaar: 0 vrije plaatsen
2de leerjaar: 0 vrije plaatsen
3de leerjaar: 0 vrije plaatsen
4de leerjaar: 2 vrije plaats
5de leerjaar: 1 vrije plaatsen
6de leerjaar: 8 vrije plaatsen

Gelieve een afspraak te maken met de directie voor de inschrijving van uw kind.

Inlichtingen? Contacteer ons via 03/880.27.40, op het nummer 0486/14.00.76 of anne-mie.coopman@dekade.be .

Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of identiteitskaart van uw kind mee.
Alle inschrijvingen vinden plaats op het secretariaat van de basisschool, ingang Bassinstraat 15.

inschrijven afbeelding
inschrijving2

Wijziging decreet

Het decreet inschrijvingsrecht is gewijzigd vanaf het schooljaar 2013-2014.

Onze capaciteiten worden gewijzigd vanaf 1 september 2019:  46 kleuters per geboortejaar en in het lager onderwijs 46 leerlingen per leerjaar. Tijdens de voorrangsperiode van de dubbele contingentering in maart hanteren wij de norm van maximum 60% indicatorleerlingen en 40% niet-indicatorleerlingen.

Ouders die reeds kinderen op school hebben, bevestigen jaarlijks tijdens het laatste oudercontact de inschrijving van hun kind om ons toe te laten de klassenverdeling voor het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Wat bedoelen we hiermee? Als u de intentie hebt om uw kind van school te veranderen na de zomervakantie, gelieve dit dan ten laatste op het einde van het schooljaar te vertellen.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

· Vanaf 1 september 2010  moeten ouders met een nieuwe toelatingsvoorwaarde voor de overgang naar het eerste leerjaar lager onderwijs rekening houden: hun kind moet de derde kleuterklas in een Nederlandstalige basisschool gevolgd hebben en daar minstens 250 halve dagen aanwezig geweest zijn.

· Voor kinderen die niet aan de voorwaarden voldoen moet de klassenraad een beslissing nemen. De volledige informatie omtrent deze procedure vindt u terug in onze infobundel onderwijsregelgeving.
Om het recht op inschrijving te waarborgen is de ondertekening van het inschrijvingsregister verplicht in alle scholen.

· Ouders die hun kind in onze school inschrijven verklaren uitdrukkelijk dat zij akkoord gaan met het opvoedingsproject en het schoolreglement. Het opvoedingsproject vertrekt vanuit een christelijk perspectief met respect voor ieders overtuiging. De ouders verlenen hun medewerking en wederzijds respect bij de uitvoering van dit project.

· Voor elke nieuwe inschrijving wensen wij een gesprek met de vader en / of de moeder of de persoon die in hun plaats kan treden.