Toneel in de kleuterklassen

De voorbije week konden alle kleuters genieten van theatervoorstelling ‘4hoek’ door theatergezelschap ‘Picalili’.

De klas werd even een theater en de speelhoeken waren het decor.

De kleuters en juffen genoten van de muziek en de humor.