Oudergroep ‘kleurrijk gezond’

Wil je weten hoe jouw gezin gezond kan eten en meer kan bewegen?

Vind je dat jouw kinderen te lang stilzitten?

Kom dan op dinsdag 28 januari 2020 om 13.30u naar de oudergroep ‘Kleurrijk Gezond!’.

We hebben een diëtiste uitgenodigd die ons de nodige uitleg komt geven.

De oudergroep gaat door in de refter van de lagere school.

Inschrijven en meer info bij de brugfiguur: griet.goovaerts@boom.be of 0475 78 37 64