Opvangregeling paasvakantie

Beste ouders

 

In het kader van de Corona-maatregelen heeft het lokaal bestuur de regierol gekregen wat betreft opvang in de paasvakantie. We doen dit in nauw en positief overleg met de Boomse basisscholen.

 

Hierbij worden volgende principes gehanteerd:

  • Ouders vangen hun kinderen zoveel mogelijk thuis op;
  • We bieden opvang voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep die thuis niet opgevangen kunnen worden en kinderen met een kwetsbare thuissituatie;
  • De opvang wordt georganiseerd volgens de veiligheidsprincipes:
    • Social distancing tussen volwassenen;
    • In stand houden van de bestaande “contactbubbels”;
    • Algemene hygiënemaatregelen.

 

Concreet wil dit voor de paasvakantie zeggen dat alle inschrijvingen voor opvang tijdens de paasvakantie geannuleerd worden (BKO, speelpleinwerking, sportkampen) en dat we opvang blijven voorzien volgens het ritme van de voorbije weken. Dit wil zeggen dat kinderen uit de voorrangsgroepen (zie hierboven) tijdens de schooluren terecht kunnen in de scholen, en voor en na de schooluren in de buitenschoolse kinderopvang. Inschrijvingen voor de opvang in de school, verlopen via de scholen. Jullie kunnen ook bij de scholen terecht voor meer informatie.

 

Ouders waarvan de kinderen buiten Boom naar school gaan kunnen dus niet worden opgevangen.

 

Alvast dank voor jullie begrip!