Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

Beste ouders

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor enkel die  leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Er wordt opvang voorzien van 8.15u tot 15.30u en op woensdag tot 12.05u. We benadrukken dat het hier enkel gaat om de leerlingen die niet thuis kunnen opgevangen worden.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…).

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020, dit is tot aan de paasvakantie.  Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

 

De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag ook oefenstof mee naar huis waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Het gaat om oefeningen die de leerlingen zelfstandig kunnen maken. Dit mag voor u als ouder geen extra belasting zijn, maar we willen zo vermijden dat er leerachterstand optreedt.  Indien u vragen heeft over bepaalde opdrachten, mag u mailen naar
anne-mie.coopman@dekade.be  of bellen op het nummer 03/880.27.40.

 

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

Meer informatie?

Directie en personeel
OLVI De Kade